Publicaties

Classificatie van de schimmel Mortierella alpina

Adviezen | 12.09.2012 | CGM/120912-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de indeling in pathogeniteitsklasse van de schimmelsoort Mortierella alpina. Tevens is zij verzocht te adviseren over het inperkingsniveau waarop de vervaardiging van genetisch gemodificeerde (gg) M. alpina ingeschaald dient te worden. De aanvrager wil nieuwe stammen ontwikkelen voor de productie van vetzuren.
M. alpina is een veelvoorkomende bodemschimmel. De schimmel wordt al bijna twintig jaar gebruikt voor de productie van vetzuren. Het organisme is nog nooit in verband gebracht met ziekteverwekkende eigenschappen bij mens, dier of plant. De veiligheid van de schimmel is in ratten geëvalueerd middels orale toxiciteitstudies. Uit deze studies kwamen geen schadelijke effecten naar voren. In de internationale vakliteratuur zijn geen aanwijzingen dat de schimmel toxines produceert. De schimmel produceert een antimicrobiële stof die onder andere werkzaam is tegen bacteriën en schimmels.
Vanwege het jarenlange veilige gebruik van M. alpina bij de commerciële productie van vetzuren en het feit dat M. alpina niet wordt geassocieerd met ziekteverwekkende eigenschappen bij mens, dier of plant, adviseert de COGEM deze schimmel in te delen in pathogeniteitsklasse 1. De COGEM is verder van mening dat voorgenomen werkzaamheden op ML-I niveau uitgevoerd kunnen worden. Op dit inperkingsniveau acht de COGEM het risico van de beschreven werkzaamheden met M. alpina voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie