Publicaties

Classificatie van Bluetongue virus

Adviezen | 24.10.2006 | 061024-03

Recent is de ziekte blauwtong voor het eerst in Nederland aangetroffen. De ziekte veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen zoals ontstekingen, koorts en opzwellingen van vooral monddelen bij met name schapen. De geïnfecteerde dieren kunnen aan de ziekte overlijden. Na de eerste melding is het virus bij verscheidene bedrijven aangetoond zowel in Nederland, België als Duitsland. Blauwtong is een ziekte die tot nu toe alleen voorkwam in (sub)tropische gebieden rond de evenaar, Australië en Zuid-Europa. De veroorzaker van de ziekte, het Bluetongue virus (BTV), wordt van dier tot dier overgedragen door de steken van knutten (Culicoides sp).

Eerder heeft de COGEM BTV ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2 voor dierpathogene virussen. Deze indeling was gebaseerd op de toenmalige kennis over het verspreidingspotentieel van het virus. Verschillende knutten-soorten komen in Nederland voor maar volgens de beschikbare gegevens waren deze niet in staat het subtropische virus te verspreiden.
Uit de recente uitbraak van BTV en het grote gebied waarbinnen het virus is aangetroffen blijkt echter dat er wel een verspreidingspotentieel aanwezig is. Onderzoek heeft aangetoond dat de inheemse soort C. obsoletus waarschijnlijk betrokken is bij de verspreiding in Nederland. Gezien het feit dat in Nederland een vector voor BTV aanwezig is, waardoor het virus zich snel en gemakkelijk door de veestapel kan verspreiden, adviseert de COGEM om BTV in de hogere pathogeniteitsklasse 3 in te delen. Naar de mening van de COGEM biedt deze indeling voldoende waarborgen om bij ggo-werkzaamheden verspreiding in het milieu van het virus te voorkomen.
 

Download publicatie