Publicaties

Advice cultivation of maize variety 59122xNK603x1507

Adviezen | 27.09.2007 | 070925-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de vergunningaanvraag voor de teelt van de genetisch gemodificeerde maislijn 59122xNK603x1507. In deze maislijn zijn de genen pat en cp4epsps ingebouwd waardoor de plant tolerant is voor respectievelijk glufosinaat-ammonium en glyfosaat bevattende herbiciden. Daarnaast bevat de maislijn de genen cry34Ab1, cry35Ab1 en cry1F waardoor de plant resistent is tegen bepaalde kevers en vlinders.
Eerder dit jaar heeft de COGEM geadviseerd over de teelt van 59122 mais. De COGEM was toen van mening dat de gegevens betreffende de effecten op niet-doelwitorganismen onvoldoende waren. Zowel de laboratoriumexperimenten als de gegevens van de veldexperimenten waren onvoldoende van kwaliteit om een volledige risico-analyse te kunen uitvoeren. De COGEM kon derhalve geen positief advies over de aanvraag geven en verzocht de aanvrager om aanvullende gegevens te overleggen.
Bij de huidige aanvraag zijn in vergelijking met de eerdere aanvraag geen nieuwe gegevens over de effecten op niet-doelwitorganismen aangeleverd. Ook zijn er voor de eerdere aanvraag nog geen aanvullende gegevens over de effecten op niet-doelwitorganismen aangeleverd.
De bezwaren die bij de eerdere aanvraag genoemd werden zijn derhalve ook bij de huidige aanvraag van toepassing. De COGEM kan daarom niet positief adviseren over teelt met maislijn 59122xNK603x1507.

Download publicatie