Publicaties

Aanvullende vragen m.b.t. vrijstelling van cisgene planten

Adviezen | 27.08.2008 | 080827-02

De afgelopen jaren bestaat er veel belangstelling voor een groep genetisch gemodificeerde planten, de zogenaamde cisgene planten. Cisgene planten zijn planten die genetisch gemodificeerd zijn met DNA dat afkomstig is van dezelfde plantensoort of met DNA dat afkomstig is van verwanten die van nature kruisbare zijn. Over cisgenese zijn verschillende publicaties verschenen en ook in de Tweede Kamer is gesproken over dit onderwerp.

In 2006 heeft de COGEM een signalering ‘Vereenvoudiging van regelgeving bij genetische modificatie met planteigen genen, cisgenese, een reële optie?’ (CGM/060428-05) uitgebracht, waarin zij ingaat op mogelijke risico’s van cisgene planten voor mens en milieu. In deze signalering concludeerde de COGEM dat cisgene planten in sommige gevallen geen groter risico voor mens en milieu met zich mee brengen dan traditioneel veredelde gewassen. In de gevallen waarbij de risico’s van cisgene planten vergelijkbaar zijn met die van traditioneel veredelde gewassen zouden cisgene planten wellicht van onderdelen van de regelgeving vrijgesteld kunnen worden. Eén van de vereisten die de COGEM hierbij stelt, is dat het geïnserteerde functionele DNA in zijn geheel uit een donorplant afkomstig is en niet opgebouwd mag zijn uit meerdere DNA fragmenten.

Download publicatie