Publicaties

Aanpassing Appendix C

Adviezen | 28.02.2003 | 030214-01

Vanaf 1998 zijn op ad hoc basis een aantal nieuwe genetisch gemodificeerde plantensoorten beoordeeld op hun inperkingmaatregelen, en toegevoegd aan de al bestaande Appendix C. Daarom heeft de COGEM de gehele appendix C getoetst op inhoudelijke consistentie, opgeschoond en gecontroleerd op de juistheid van de vermelde gegevens en geadviseerde maatregelen ter inperking van de genetisch gemodificeerde planten. De belangrijkste aanpassingen van Appendix C betreffen het type gewas. Met name de vraag in hoeverre planten die zelfbestuiver dan wel apomict (ongeslachtelijke voortplanting) zijn ook kruisbestuiver zijn en de daarmee samenhangende consequenties voor fysische inperking. Het resultaat van de toetsing is dat de COGEM voor Lactuca spp., Poa trivialis en Poa pratensis een strengere inperking adviseert.

 

De COGEM heeft de lijst met inperkingsmaatregelen herzien. Zie het advies CGM/16042103  

Download publicatie