Procedures

Procedures

Leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij vergunningaanvragen e.d. worden niet om advies gevraagd en hebben geen inbreng bij het opstellen van het betreffende advies. Dit geldt zowel bij behandeling in een vergadering als bij schriftelijke afhandeling. De voorzitter van de COGEM en betrokken subcommissievoorzitter, daarbij ondersteund door de secretaris, zien hierop toe.

De leden vullen elk een formulier in waarin ze hun belangen kenbaar maken. Dit betreft zowel directe werkgevers, nevenfuncties, verkregen onderzoeksgelden en persoonlijke financiƫle belangen. Dit formulier wordt tenminste jaarlijks bijgewerkt.

De voorzitter van de COGEM heeft naar aanleiding van de formulieren en bij aanvang van het lidmaatschap (en daarna zo vaak als nodig) een gesprek met ieder commissielid over nevenactiviteiten of andere belangen die de onafhankelijkheid van de meningsvorming binnen de COGEM in het geding kunnen brengen. Zonodig worden tijdens deze gesprekken nadere afspraken gemaakt om belangenconflicten te voorkomen.

De inhoud van de formulieren wordt jaarlijks besproken binnen de subcommissies zodat de leden van elkaars eventuele belangen op de hoogte zijn.