Publicaties

Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Hosta spp.

Adviezen | 25.01.2008 | 080121-04

De COGEM adviseerd in dit advies over de inschaling van werkzaamheden met gg-Hosta spp. De aanvrager wil gg planten die voort moeten komen uit met Agrobacterium tumefaciens gemodificeerde Hosta spp. hanteren op PC-I en PK-I dan wel PK-II niveau. Het doel van de experimenten is het onderzoeken van anthocyaanvorming in plantendelen.
Hosta spp. is een in Nederland voorkomende soort, behorend tot de familie van de lelieachtigen. Hosta komt oorspronkelijk uit AziĆ«. Kruisbare wilde verwanten komen in de Nederlandse flora niet voor. Hosta’s zijn een in Nederland veel gebuikte tuinplant en kruisen gemakkelijk onderling.
De COGEM is van mening dat kruising van Hosta’s dient te worden voorkomen. Omdat Hosta spp. een insectenbestuiver is, dient de aanvrager als de werkzaamheden in een PK-I kas worden uitgevoerd aanvullende maatregelen te nemen om insectenbestuiving te voorkomen. Dit kan door de bloeiwijzen of de gehele plant te omhullen met een insectennet. De gehele kas insectendicht maken door de (ventilatie)openingen te voorzien van insectengaas is ook mogelijk. Indien de werkzaamheden op PK-II inperkingsniveau zouden plaatsvinden, acht de COGEM het niet noodzakelijk om extra aanvullende maatregelen te nemen.
De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-Hosta spp. verwaarloosbaar klein zijn mits maatregelen met het oog op het voorkomen van bestuiving door insecten in acht genomen worden.

Download publicatie