Publicaties

Werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)African swine fever virus (ASFV) in de High Containment Unit van Wageningen UR

Adviezen | 17.08.2017 | CGM/170817-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) African swine fever virus (ASFV). De aanvrager wil gg-varianten van ASFV produceren ten behoeve van vaccin­ontwikkeling. De werkzaam­heden betreffen laboratoriumwerkzaamheden en werkzaamheden in associatie met proefdieren, en zullen uitgevoerd worden in de High Containment Unit (HCU) in Lelystad. De inrichtings- en werkvoorschriften in de HCU verschillen van de in Regeling ggo vermelde inrichtings- en werkvoorschriften, omdat dierpathogenen geen mensen kunnen infecteren.

ASFV kan bij varkens een zeer besmettelijke en ernstige ziekte veroorzaken en is daarom ingedeeld in pathogeniteitsklasse 4. De COGEM heeft eerder in een generiek advies geoordeeld dat de ML-III ruimte binnen de HCU voldoet aan de eisen die de COGEM stelt voor werkzaamheden met een klasse 4 dierpathogeen. De COGEM is van mening dat de werkzaamheden met gg-ASFV onder ML-III en DM-III inperkingsniveau met de in het advies genoemde maatregelen kunnen plaatsvinden in de HCU, conform de voorgestelde maatregelen in het eerdere algemene advies.

Op genoemde inperkingsniveaus en onder navolging van de aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico's van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie