Publicaties

Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Hog cholera virus (varkenspestvirus) en Bovine viral diarrhea virus

Adviezen | 26.06.2007 | 070626-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over een wijziging in de vergunning betreffende werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Hog cholera virus oftewel Classical swine fever virus; CSFV. De aanvrager is voornemens het genoom van het CSFV te karakteriseren om hier vervolgens een markervaccin tegen te ontwikkelen. Daarnaast werkt de aanvrager met het minder pathogene Bovine viral diarrhea virus (BVDV). De werkzaamheden betreffen laboratoriumwerkzaamheden evenals werkzaamheden in associatie met proefdieren.
Vorig jaar heeft de COGEM een algemeen advies uitgebracht waarin de criteria voor de inschaling van dierpathogene virussen in pathogeniteitsklassen zijn aangegeven inclusief de daaraan gekoppelde werk- en inrichtingsvoorschriften voor recombinant DNA werkzaamheden. Deze voorschriften verschillen van de in de regeling GGO vermelde werk- en inrichtingsvoorschriften omdat dierpathogenen wel een milieurisico vormen maar geen mensen kunnen infecteren.
CSFV kan bij varkens een zeer besmettelijke en ernstige ziekte veroorzaken en is daarom ingedeeld in pathogeniteitsklasse 4. De COGEM heeft eerder geoordeeld dat de ML-III ruimte binnen de High Containment Unit (HCU) van het CIDC voldoet aan de eisen die de COGEM stelt voor werkzaamheden met een klasse 4 dierpathogeen. De COGEM is van mening dat de werkzaamheden met gg-CSFV onder ML-III en DM-III met aanvullende en gewijzigde voorschriften kunnen plaatsvinden in de HCU van het CIDC Lelystad, conform de voorgestelde maatregelen in het eerdere algemene advies. Echter, deze aanvraag betreft ook werkzaamheden met niet-gespecificeerde donorsequenties uit dieren waardoor een risicoanalyse voor dit aspect niet mogelijk is. De COGEM is van mening dat de donorsequenties cytokine- en huishoudgenen nader gespecificeerd dienen te worden door de aanvrager alvorens over dit aspect van de aanvraag advies kan worden gegeven.

Download publicatie