Publicaties

Classificatie van en inschaling werkzaamheden met (genetisch gemodificeerd) atypical porcine pestivirus (APPV)

Adviezen | 02.03.2017 | CGM/170302-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van atypical porcine pestivirus (APPV). Tevens is de COGEM gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)APPV in associatie met dierlijke cellen en varkens.
APPV is in verband gebracht met het verschijnsel ‘trilbiggen’, een aangeboren aandoening waarbij het hoofd en de ledematen van pasgeboren biggen trillingen vertonen. Een gedeelte van de biggen sterft door ondervoeding als gevolg van deze aandoening. De symptomen van overlevende biggen nemen af na enkele weken tot maanden en zijn meestal geheel verdwenen in volwassen dieren.
Gezien de aard van de ziekte, de aanwezigheid van het virus in de varkenspopulatie van West-Europa, en aangezien aërogene transmissie onwaarschijnlijk is, adviseert de COGEM APPV als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
De COGEM adviseert de werkzaamheden met animale cellen en dieren in associatie met gg-APPV in te schalen op inperkingsniveau ML-II en DM-II. Kloneringswerkzaamheden en werkzaamheden met dierlijke en/of insectencellen voor de productie van structurele eiwitten van APPV adviseert de COGEM in te schalen op inperkingsniveau ML-I.
Op genoemde inperkingsniveaus en onder navolging van de aanvullende werkvoorschriften acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie