Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd markervaccin tegen klassieke varkenspest

Adviezen | 06.12.2013 | CGM/131206-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een aanvraag voor inschaling van werkzaamheden met een genetisch gemodificeerd (gg-), levend vaccin (C-DIVA markervaccin) tegen de klassieke varkenspest. De werkzaamheden betreffen laboratoriumwerkzaamheden, evenals werkzaamheden in associatie met proefdieren.
De klassieke varkenspest is een zeer besmettelijke en ernstige ziekte bij varkens die grote economische schade kan veroorzaken. De ziekte wordt veroorzaakt door het Classical swine fever virus (CSFV).
De C-DIVA vaccinstam is een gg-variant van de zogenoemde Cedipest stam die in de jaren tachtig op de Nederlandse markt is verkocht. De Cedipest stam is op zijn beurt weer afgeleid van de geattenueerde ‘Chinese’ (C) stam. Het C-DIVA virus heeft enkele genetische wijzigingen in genen coderend voor oppervlakte eiwitten, waardoor het mogelijk is om gevaccineerde dieren te onderscheiden van geïnfecteerde dieren.
De C-DIVA stam geeft geen ziekteverschijnselen in gevaccineerde dieren, ook niet wanneer het vaccin in hoge dosis wordt toegediend. Uit studies is gebleken dat de oorspronkelijke C stam niet reverteert naar wild type. In het onwaarschijnlijke geval dat er reversie in de C-DIVA stam optreedt, dan zal dit zijn naar de oorspronkelijke geattenueerde Cedipest stam. Op basis van deze informatie is de COGEM van mening dat de laboratoriumwerkzaamheden op ML-II niveau en de handelingen in associatie met proefdieren op DM-II niveau ingeschaald kunnen worden met inachtneming van enkele aanvullende voorschriften.
Onder deze inperkingsniveaus en onder navolging van de in het advies genoemde aanvullende voorschriften acht de COGEM de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie