Publicaties

Handelingen met lentivirale vectoren getransduceerde zoogdiercellen

Adviezen | 19.12.2005 | 051215-01

Handelingen met zoogdiercellen die getransduceerd zijn met derde generatie lentivirale vectoren vinden normaliter plaats op ML-II inperkingsniveau. De COGEM heeft echter steeds meer adviesvragen ontvangen over omlaagschaling van werkzaamheden naar een ML-I niveau of een ruimte die niet gekwalificeerd is voor werkzaamheden met ggo’s (buiten inperking). In een aantal gevallen heeft de COGEM hierover positief geadviseerd. In dit onderhavige advies stelt de COGEM algemene richtlijnen op voor handelingen met lentiviraal getransduceerde cellen op een lager niveau dan ML-II.
Als er risico’s zijn bij werkzaamheden met lentivirale vectoren dan zijn deze verbonden aan de aanwezigheid van replicatiecompetente lentivirusdeeltjes (RCL) en vrije lentivirale vectordeeltjes afkomstig uit het oorspronkelijke inoculum. Bij het vrijkomen van deze deeltjes, is verspreiding in het milieu mogelijk. De kans op het ontstaan van RCL bij de productie van derde generatie lentivirale vectoren wordt op grond van theoretische en ervaringsoverwegingen verwaarloosbaar klein geacht. Daarom acht de COGEM het niet noodzakelijk om het inoculum te testen op afwezigheid van RCL-vorming. Verder dienen vrije vectordeeltjes in het kweekmedium door de wijze van kweken en wassen dusdanig gereduceerd te worden dat laboratoriummedewerkers geen risico lopen. De reductie wordt bepaald door de halfwaardetijd van het virus, de kweekduur van de cellen na transductie en het aantal wasstappen.
Tevens dient aangetoond te worden dat het gastheermateriaal vrij is van relevante lentivirussen. Bovendien zijn aanvullende voorschriften opgesteld voor handelingen buiten inperking en op ML-I niveau.
Concluderend is de COGEM van mening dat met in acht name van de opgestelde criteria, de aanvullende voorschriften en toepassing van de algemeen aanvaarde ‘veilige microbiologische technieken’, omlaagschaling van het inperkingsniveau mogelijk is zonder de veiligheid van mens en milieu in gevaar te brengen.

Download publicatie