Publicaties

Voorstellen voor de de-regulering Besluit GGO

Adviezen | 23.09.2008 | 080923-01

De COGEM heeft in haar reactie (CGM/080905-02) op de door VROM voorgenomen herziening van §2 Ingeperkt gebruik van het Besluit ggo milieubeheer aangegeven, dat zij binnen de kaders van de Richtlijn 98/91/EG meer ruimte ziet voor versoepeling van de regelgeving en administratieve lastenverlichting. In deze brief licht zij haar ideeën over deze mogelijkheden nader toe.

Download publicatie