Publicaties

Reactie op ontwerpbesluit ggo milieubeheer 2012

Adviezen | 23.11.2011 | CGM/111123-01

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 26 oktober het ‘Ontwerpbesluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2012’ in de Staatscourant gepubliceerd. In het Besluit is de Nederlandse regelgeving voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen bepaald en het Besluit ligt vaak voor vele jaren vast. In november heeft de COGEM haar reactie gegeven op het Ontwerpbesluit. Zij is over het algemeen gematigd positief over de voorgestelde wijzigingen, maar ze heeft tevens een aantal kritische kanttekening bij het Ontwerpbesluit geplaatst.
De impact van veel van de wijzigingen hangt samen met de wijze waarop de wijzigingen in de Regeling ggo worden geimplementeerd. In haar reactie op het Ontwerpbesluit stipt de COGEM daarom ook al enkele zaken aan die verband houden met de komende wijziging van de Regeling ggo. In het begin van volgend jaar zal de COGEM, mogelijk in samenwerking met het BVF-platform, het ministerie nader adviseren over de wijziging van de Regeling ggo.

Download publicatie