Publicaties

Advies over herziening van de regeling ggo

Adviezen | 20.02.2012 | CGM/120220-01

Om het ministerie inzicht te geven in de visie van zowel de COGEM als de Vereniging BVF Platform op verbeterpunten van de huidige Regeling ggo is een workshop over dit thema georganiseerd met vertegenwoordigers van beide organisaties. In de workshop zijn de knelpunten in de huidige Regeling ggo besproken. Tevens is gesproken over de wijze waarop de voorgenomen wijzigingen van het Besluit ggo in de Regeling ggo geïmplementeerd zouden moeten worden. De workshop heeft geleid tot een gezamenlijk standpunt van de Vereniging BVF Platform en de COGEM. Deze visie op de herziening van de Regeling ggo is verwoord in een gezamenlijk gedragen advies.

Download publicatie