Publicaties

Verzoek om omlaagschaling voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Rhodococcus equi

Adviezen | 14.03.2006 | 060314-05

De COGEM is gevraagd te adviseren over een inschalingsvoorstel van Bureau GGO voor werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde bacterie Rhodococcus equi. De experimenten zijn erop gericht om in wildtype R. equi selectief genen of genenclusters, betrokken bij het primaire en secundaire koolstof-, energie- en stikstofmetabolisme te inactiveren met behulp van homologe recombinatie.De COGEM heeft in het verleden R. equi ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2. De aanvrager heeft gevraagd om de soort R. equi te beschouwen als een micro-organisme van pathogeniteitsklasse 1 en hij verzoekt om handelingen met genetisch gemodificeerde R. equi uit te mogen voeren op een lager inperkingsniveau: ML-I in plaats van ML-II.De COGEM is van mening dat niet aan de voorwaarden voor omlaagschaling wordt voldaan. De soort R. equi is ziekteverwekkend, er is geen ‘lange historie van veilig gebruik’ en de aanvrager maakt geen gebruik van stammen met een bewezen verminderd virulent of avirulente karakter óf van geattenueerde stammen. Daarbij is er slechts een beperkte kennis over de epidemiologie, pathogenese en transmissieroutes van dier naar mens en van mens naar mens.De COGEM adviseert om, conform de Regeling GGO, de vervaardiging van en handelingen met genetische gemodificeerde R. equi, in te schalen op ML-II niveau.

Download publicatie