Publicaties

Toetsing van genetisch gemodificeerde niet-bloeiende appelbomen met verhoogde schimmelresistentie in het veld

Adviezen | 27.01.2003 | 030127-05

Het doel van de voorgenomen werkzaamheden is het testen van de effectiviteit van de door hordothionine opgewekte schimmelresistentie in appelbomen. Hordothionine is een eiwit dat oorspronkelijk in gerst voorkomt en een rol speelt bij schimmelresistentie. Indien de effectiviteit voldoende is gebleken, kan de toepassing van de genetisch gemodificeerde planten mogelijk leiden tot een verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen. De COGEM heeft tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. Het betreft een kleinschalige proef en verspreiding in het milieu wordt voorkomen door de bomen niet in bloei te laten komen.

Download publicatie