Publicaties

The contribution of metabolomics research to the environmental risk assessment of genetically modified plants

Onderzoeksrapporten | 29.10.2013 | CGM 2013-04

Het Bureau GGO en de COGEM hebben laten onderzoeken of metabolomics als technologie en analysemodel de milieurisicoanalyse van gg-gewassen kan versterken of uitbreiden. Metabolomics behelst het onderzoek naar kleine moleculen (metabolieten) in planten, dieren of micro-organismen. Belangrijke eigenschappen van gewassen, zoals voedselkwaliteit, smaak, voedingswaarde, toxiciteit en allergeniciteit hangen direct samen met de aan- of afwezigheid van specifieke combinaties van metabolieten. Tevens werken sommige metabolieten in lage concentraties als signaalstoffen naar andere organismen, bijvoorbeeld naar schimmels of herbivoren.

De auteurs van het rapport concluderen dat metabolomics op dit moment nog weinig toegevoegde waarde heeft voor de milieurisicoanalyse van gg-gewassen. Zo is de kennis over de rol van specifieke metabolieten in de interacties van de plant met zijn omgeving beperkt, kan er met de huidige technologieën slechts een relatief klein deel van de detecteerbare verbindingen geïdentificeerd worden en verandert de metabole samenstelling voortdurend onder invloed van omgevingsfactoren, waardoor er altijd variatie tussen verschillende monsters bestaat.

De COGEM signaleert dat er nog geen metabolieten geïdentificeerd zijn die gekoppeld zijn aan bepaalde risico-eigenschappen terwijl dit essentieel is voor de milieurisicoanalyse. Verder biedt het vergelijken van metabolietprofielen op dit moment nog onvoldoende inzicht in de mogelijke milieurisico’s van gg-planten. De COGEM onderschrijft daarom de conclusies van de onderzoekers.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie