Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport Inventory and guidelines for studies on the interactions of the soil microbiota with genetically modified (GM) plants

Signalerende brieven | 29.07.2013 | CGM/130729-01

De analyse van mogelijke effecten op het bodemleven is een onderdeel van de risicobeoordeling bij de toelating van genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen. Hierbij staat centraal dat de zogenaamde ‘life support’ functies van de bodem niet aangetast mogen worden.

De COGEM en Bureau GGO hebben een overzicht laten maken van de thans beschikbare technieken en methodes om de samenstelling en variatie van de bodem¬microflora te bepalen, en te analyseren of en hoe, deze bij de risicobeoordeling van gg-gewassen ingezet kunnen worden.
De beschreven onderzoeksmethodieken vormen een geavanceerde ‘toolbox’ die bij de verschillende stappen (de zogenaamde ‘tiered approach’) van de gangbare risicobeoordelingsmethodiek kan worden toegepast. Het overzicht van deze onderzoeksmethodieken en de beschrijving van hun voor- en nadelen en hun mogelijke toepassing voor de risicobeoordeling van gg-gewassen is een waardevol handvat voor zowel risicobeoordelaars als vergunning¬aanvragers.

De COGEM signaleert dat er op dit moment geen aanleiding is om de grondslagen van de huidige risicobeoordeling te herzien. Bij de huidige gg-gewassen zijn gezien de in de plant geïntroduceerde eigen¬schappen geen effecten op de bodem¬microflora te verwachten. Gezien de verscheidenheid aan mogelijke toekomstige gg-gewassen en ingebrachte eigenschappen, en het nog beperkte inzicht in de variatie in bodemmicrobiële gemeenschappen, blijft de huidige casusgewijze benadering noodzakelijk. Als bij de probleemanalyse blijkt dat er een aanleiding is om een risico, of schade aan de ‘life support’ functie van de bodem te verwachten, zullen de verdere stappen van de risicobeoordeling doorlopen moeten worden waarbij de ‘toolbox’ van nieuwe geavanceerde technieken ingezet kan worden.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie