Publicaties

Reverse genetics van polio- en non-polio enterovirus

Adviezen | 20.12.2002 | 021217-03

Naar aanleiding van de kennisgeving GGO 02-225, getiteld ‘Reverse genetics van polio- en non-polio enterovirus‘, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en het voorblad dat daar door het Bureau GGO is opgesteld, heeft de COGEM op 2 september jl. een conceptadvies uitgebracht (CGM/020902-05). Het Bureau GGO heeft voor een aantal activiteiten, zoals de constructie van en werkzaamheden met chimere poliovirussen, een hogere inschaling in haar ontwerpbeschikking opgenomen dan door de COGEM geadviseerd. In samenhang hiermee, heeft Bureau GGO in een brief (020903-HH01) op dit COGEM conceptadvies gereageerd en verondersteld dat het desbetreffende conceptadvies mogelijk niet consistent is met eerdere adviezen (CGM/011212-01, CGM/990414-03, CGM/020823-06) betreffende chimere virussen. In de vergadering van de subcommissie Medisch Veterinair van 14 oktober jl. is deze brief aan bod gekomen. Op basis van de conclusies uit deze vergadering deelt de COGEM u het volgende mee.

Download publicatie