Publicaties

Reactie op StAB advies betreffende milieurisicobeoordeling en locaties veldproeven

Adviezen | 22.01.2008 | 080122-02

Naar aanleiding van het verzoek (dd 8 januari 2008) van het ministerie van VROM om een reactie op het advies, dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) betreffende een beroepszaak bij de Raad van State onlangs heeft uitgebracht, heeft de COGEM advies uitgebracht. In het advies van de StAB betreffende drie veldproefvergunningen worden verschillende bezwaren behandeld. Eén van de conclusies van de StAB is dat het voor het uitvoeren van een milieurisicobeoordeling noodzakelijk is om de exacte locatie van een veldproef te kennen.

Download publicatie