Publicaties

Praktische bruikbaarheid van het richtsnoer voor de risicobeoordeling van ‘living modified organisms’ van het Cartagena Protocol inzake Bioveiligheid

Adviezen | 10.12.2013 | CGM/131210-01

In het kader van het Cartagena Protocol is een richtsnoer voor de risicobeoordeling van ‘living modified organisms’ (LMOs) ontwikkeld. De COGEM is van mening dat de praktische bruikbaarheid van dit richtsnoer verbeterd zou kunnen worden door de specifieke richtsnoeren voor de risicobeoordeling van bepaalde groepen van LMOs uit te breiden tot op zichzelf staande documenten. De ‘roadmap’ kan dan beperkt worden tot een beschrijving van de verschillende stappen in de risicobeoordeling en een weergave van algemene achtergronden van de risicobeoordeling. De specifieke richtsnoeren voor de risicobeoordeling van specifieke LMOs zouden moeten aansluiten bij de stappen van de risicobeoordeling zoals die in de ‘roadmap’ zijn beschreven.
Daarnaast is de COGEM van mening dat het richtsnoer over monitoring aparte secties zou moeten bevatten waarin wordt beschreven hoe het monitoren van specifieke typen van LMOs vorm gegeven kan worden. Verder mist de COGEM in de richtsnoeren referenties naar eerder opgedane ervaringen met de risicobeoordeling van specifieke LMOs en gegevens verkregen door monitoring.
Concluderend is de COGEM van mening dat het richtsnoer een nuttig document is, maar dat de praktische bruikbaarheid verbeterd kan worden wanneer de opzet van het document wordt gewijzigd, de aspecten van de risicobeoordeling ook visueel worden weergegeven en wanneer referenties naar eerdere ervaringen met LMOs in het document worden vermeld.

Download publicatie