Publicaties

Potatocontrol

Adviezen | 07.03.2002 | 020307-02

Wildtype Ralstonia solanacearum, voorheen Pseudomonas solanacearum, veroorzaakt bruinrot in aardappelen, een economisch belangrijke ziekte.Uitschakeling van het hrpB of hrpO gen leidt tot verzwakking van de pathogene eigenschappen van de mutanten ten opzichte van de wildtype ouderstammen. Dergelijke mutanten zijn evenwel in staat om infecties van R. solanacearum (wildtype) te onderdrukken door interactie met het gastheer afweer mechanisme.

Download publicatie