Publicaties

Posities van Wereldblokken inzake Biotechnologie. Een verkenning van het monitoren van verschillen en trends op basis van mediaberichtgeving en ordening volgens een scenario- en actorenmethode

Onderzoeksrapporten | 30.05.2007 | CGM 2007-04

In het kader van de wettelijke  signalerings- en adviesfunctie van de COGEM en de toenemende rol van globalisering voor de Europese en nationale beleidsvorming op het gebied van biotechnologie is er bij de COGEM behoefte ontstaan aan een hanteerbaar instrument waarmee de verschillende posities van landen en wereldblokken, alsmede de trends in de veranderingen daarin, inzichtelijk worden gemaakt. Deze studie verkent een methode om verschillen en trends op een betrouwbare doch relatief eenvoudige manier te monitoren en visualiseren.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie