Publicaties

Posities van Wereldblokken inzake Biotechnologie

Onderzoeksrapporten | 07.10.2008 | CGM 2008-04

De mediaberichtgeving over biotechnologie heeft niet alleen betrekking op wetenschap en technologie, maar ook op de economische activiteiten van bedrijven, overheidsbeleid, de reacties van burgers en acties van maatschappelijke organisaties.  De acties waarover wordt geschreven en de belangen die bij die acties zijn gediend vormen een brede afspiegeling van de publieke opinie en het maatschappelijk debat over de biotechnologie. Aan de hand van de aandacht voor verschillende belangen en de rol van de technologie in mediaberichten kan worden bepaald hoe de biotechnologie in een samenleving wordt gepositioneerd: Staan de private belangen voorop, of zijn het vooral de publieke belangen die veel aandacht krijgen? En zijn het vooral de technische mogelijkheden die bepalen wat er gebeurt of staat de technologie meer in dienst van de maatschappelijke wensen?

Door gedurende de periode van juli 2005 tot en met juni 2007 een groot aantal berichten uit de Nederlands- en Engelstalige media op een maatschappij-as (privaat – publiek) en een technologie-as (bepalend – dienend) te plaatsen is inzicht verkregen in de positionering van de biotechnologie in verschillende delen van de wereld en de richting waarin die positionering in de loop van de tijd verschuift. Daarmee levert deze analyse een bijdrage aan de ethische en maatschappelijke signaleringsfunctie van de COGEM en de periodieke trendanalyse biotechnologie die door de COGEM, de Gezondheidsraad en de Commissie Biotechnologie bij Dieren wordt opgesteld.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

 

Download publicatie