Publicaties

Pilot study of prime-boost immunization with recombinant canarypox virus expressing the MAGE-1.A1 and MAGE-3.A1 cytolytic T-lymphocytes epitopes [ALVAC-MAGE 1,3 Minigene (vP1469A)] followed by MAGE-1.A1 and MAGE-3.A1 peptides in cancer patients

Adviezen | 17.01.2002 | 020117-02

De betreffende de vergunningaanvraag, waarover de COGEM eerder advies heeft uitgebracht (CGM/991215-01), maakt deel uit van een internationale studie. Recent is melding gemaakt van een tweetal Serious Adverse Events (SAEs) betreffende patiënten welke buiten Nederland zijn behandeld in het kader van deze studie.In het kader van deze Serious Adverse Events zijn door de COGEM een aantal aspecten met betrekking tot de risico’s voor mens en milieu aan de orde gesteld.

Download publicatie