Publicaties

Pathogeniteitsstudies met hoog- en laagpathogene influenza A virussen

Adviezen | 09.08.2004 | 040809-01

De COGEM is verzocht te adviseren over een verzoek tot wijziging van de bestaande vergunning GGO99-090. De aanvrager is voornemens laboratoriumhandelingen en dierproeven met recombinante aviaire (in vogels voorkomende) influenza A virussen uit te voeren. De huidige vergunning staat werkzaamheden met laagpathogene influenza virussen toe. De aanvrager heeft een verzoek ingediend om het onderzoek uit te bereiden met hoogpathogene virussen. De virussen die geproduceerd worden in het laboratorium zijn samengesteld uit laag en hoog pathogene aviaire influenza A virussen. Het doel van het experiment is om te achterhalen welke delen van het virus verantwoordelijk zijn voor de virulentie van het virus. De COGEM is van mening dat de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op ML-III inperkingsniveau conform de pathogeniteitsklasse 3 van het virus. Proefdierexperimenten met muizen, kippen, fretten en apen dienen uitgevoerd te worden op DM-III niveau. Om het risico van verspreiding van het recombinante virus in te perken acht de COGEM aanvullende voorschriften conform het voorstel van Bureau GGO, noodzakelijk. Met inachtneming van de inperkingsmaatregelen en de in dit advies vermelde aanvullende voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu, bij het uitvoeren van onderhavige experimenten verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie