Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Ochrobactrum grignonense en Rahnella aquatilis

Adviezen | 15.12.2020 | CGM/201215-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoorten Ochrobactrum grignonense en Rahnella aquatilis.
De huidige naam van O. grignonense is Brucella grignonense en wordt in dit advies gehanteerd. B. grignonense is een gram-negatieve bacterie die werd geïsoleerd en geïdentificeerd uit grondmonsters afkomstig uit Frankrijk (Grignon) en later uit wortels van tarwe. B. grignonense groeit tussen 4 en 40 ⁰C, met een optimum van 30 ⁰C en bij pH waarden variërend van 3 tot 9, met een optimum pH van 6-7.  Er zijn geen publicaties bekend waarin deze bacteriesoort in verband wordt gebracht met pathogeniteit in mensen, dieren of planten.
Rahnella aquatilis is een facultatief anaerobe, gram-negatieve bacterie uit de familie van de Enterobacteriaceae. De bacterie komt voor in zoetwater, grond, rhizosfeer en in sommige diersoorten zoals slakken en kevers. De bacterie staat bekend als een opportunistisch pathogeen voor de mens die een risico kan vormen voor immuun-gecompromitteerde personen.
Alles in overweging nemende, adviseert de COGEM om B. grignonense en R. aquatilis in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Beide soorten kunnen worden opgenomen op bijlage 2 lijst A1 van de regeling GGO.

Download publicatie