Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Equine rhinitis B virus

Adviezen | 12.04.2019 | CGM/190412-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Equine rhinitis B virus (ERBV-1). ERBV-1, of te wel Erbovirus A, behoort tot het genus Erbovirus A in de familie Picornaviridae.
Het virus veroorzaakt milde infecties van de bovenste luchtwegen bij paarden. Het virus komt wereldwijd voor onder paarden. Er zijn geen aanwijzingen dat ERBV-1 mensen of andere dieren dan paarden kan infecteren.
Gezien het bovenstaande is de COGEM van oordeel dat Erbovirus A als strikt dierpathogeen virus ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2 en op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo geplaatst kan worden.

Download publicatie