Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de gisten Cutaneotrichosporon oleaginosus en Cutaneotrichosporon curvatus

Adviezen | 17.05.2016 | CGM/160517-01

De COGEM is door Bureau ggo gevraagd over de classificatie van de gist Cryptococcus curvatus te adviseren. De aanvrager wil werkzaamheden gaan uitvoeren met de stam C. curvatus ATCC 20509.
De taxonomie van gisten is complex, en mede door de toenemende informatie over genoomsequenties aan verandering onderhevig. C. curvatus wordt al lange tijd in de literatuur beschreven. Recent is op basis van moleculaire fylogenetische analyse aangetoond dat C. curvatus twee gistsoorten omvat. Deze soorten zijn Cutaneo-trichosporon curvatus en Cutaneotrichosporon oleaginosus genoemd. De stam ATCC 20509 is daarbij tot referentiestam van de gistsoort Cut. oleaginosus benoemd.
Cut. oleaginosus is een apathogene olieproducerende gist en kent een lange historie van veilig gebruik. De COGEM adviseert daarom Cut. oleaginosus in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening dat Cut. oleaginosus  in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2 op lijst A1.
Cut. curvatus veroorzaakt infecties bij immuungecompromiteerde patiënten. Het aantal beschreven ziektegevallen is echter beperkt. De COGEM is van mening dat Cut. curvatus een opportunistisch pathogeen is. Zij adviseert daarom Cut. curvatus in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van mening dat Cut. curvatus in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2 op lijst A1.
 

Download publicatie