Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Beluga whale coronavirus SW1 en Bottlenose dolphin coronavirus

Adviezen | 12.04.2019 | CGM/190412-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Cetacean coronavirus. De naam Cetacean coronavirus is voorgesteld als speciesnaam voor de virussen Bottlenose dolphin coronavirus (BdCoV) en Beluga whale coronavirus SW1 (BWCoV SW1). De ICTV erkent op dit moment alleen de species Beluga whale coronavirus SW1. Daarom adviseert de COGEM om BWCoV SW1 en BdCoV als aparte virussen in lijst 4.1 van Bijlage 4 van de Regeling ggo op te nemen.
Beide virussen zijn éénmalig aangetroffen in respectievelijk langbektuimelaars en een beloega (witte dolfijn). Hoewel BWCoV SW1 is geïsoleerd uit de lever van een overleden beloega is het onduidelijk of het virus de veroorzaker van de fatale ziekte was. BdCoV lijkt geen tot nauwelijks symptomen te veroorzaken in langbektuimelaars. Er zijn geen aanwijzingen dat de virussen andere diersoorten dan walvisachtigen kunnen infecteren.
Alles in overweging nemende is de COGEM van oordeel dat BWCoV SW1 en BdCoV als strikt dierpathogene virussen ingedeeld kunnen worden in pathogeniteitsklasse 2 en opgenomen kunnen worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie