Publicaties

Markttoelating voor Bovela niet gesteund door COGEM advies

Signalerende brieven | 09.04.2015 | CGM/150409-01

Onlangs is het gg-vaccin Bovela dat werkzaam is tegen het Bovine Virus Diarree in koeien, toegelaten tot de Europese markt.
Normaliter adviseert de COGEM de Nederlandse overheid over de mogelijke milieurisico’s van marktaanvragen voor gg-medicijnen of gg-vaccins. De COGEM heeft geconstateerd dat de marktaanvraag voor Bovela niet ter advisering aan haar is voorgelegd. In de signalerende brief wijst de COGEM erop dat het ministerie van IenM in dit geval dus niet kan terugvallen op het wetenschappelijke oordeel van de COGEM in zake de mogelijke milieurisico’s van deze martktoelating.

KlikĀ hier voor een toelichting op de Europese toelatingsprocedures voor gg-medicijnen voor mens of dier.

Download publicatie