Publicaties

Marktdossier C/ES/98/01 Glyfosaattolerante maïslijn GA21

Adviezen | 20.01.2003 | 030120-02

In 1998 heeft Monsanto een aanvraag ingediend van een markttoelating voor teelt, import en verwerking van de glyfosaattolerante maïslijn GA21. De COGEM heeft op basis van het dossier op 4 oktober 1999 verklaard dat de aanvrager onvoldoende informatie had geleverd over de resultaten van veldexperimenten om een advies uit te kunnen brengen over de aanvraag.De aanvraag is veranderd en er wordt nu alleen om import van zaden van de maïslijn GA21 verzocht. Aangezien er geen aanvraag voor teelt van de maïslijn meer wordt aangevraagd vindt de COGEM het niet noodzakelijk om resultaten van veldexperimenten te vragen om een advies te kunnen uitbrengen. De COGEM acht de moleculaire karakterisatie voldoende om positief te adviseren. De COGEM is van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie