Publicaties

Maatschappelijk verantwoorde toelating van GGO-geneesmiddelen

Signaleringen | 16.04.2003 | 030416-01

De Commissie Genetische Modificatie (COGEM) vindt de Europese procedure voor markttoelating van geneesmiddelen die genetisch gemodificeerde organismen bevatten niet zorgvuldig genoeg.

Download publicatie