Publicaties

Insectresistente maïs (MON 863 en MON 863 x MON 810)

Adviezen | 09.06.2003 | 030604-01

In 2002 heeft Monsanto een aanvraag ingediend voor een markttoelating van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MON 863 en de hybride maïslijn MON 863 x MON 810. De MON 863 maïslijn is door de inbouw en de expressie van het cry3Bb gen minder gevoelig voor de maïswortelkever. De hybride maïslijn is naast bovengenoemde tolerantie door de inbouw en expressie van het cry1a(B) gen ook minder gevoelig voor de Europese maïsboorder.De COGEM is van mening dat het dossier omtrent de marktintroductie van maïslijn MON 863 en van de hybride maïslijn MON 863 x MON 810 onvolledig is waardoor het onmogelijk is om tot een onderbouwde risico-analyse te komen. De COGEM adviseert daarom om op basis van het huidige dossier niet in te stemmen met de markttoelating van beide maïslijnen.Verder wijst de COGEM erop dat de genetisch gemodificeerde maïs een construct met het nptII gen bevat. Volgens het Nederlandse standpunt zoals weergegeven in de Integrale Nota Biotechnologie, wordt bij een marktintroductie van een landbouwgewas de aanwezigheid van antibioticumresistentiegenen niet toegestaan.

Download publicatie