Publicaties

Inschaling werkzaamheden met genetisch gemodificeerd Human alphaherpesvirus 1 in associatie met proefdieren

Adviezen | 22.02.2019 | CGM/190222-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)replicatiedeficiënt Human alphaherpesvirus 1 (HHV-1). Tijdens de werkzaamheden zullen gg-virusdeeltjes, die van markergenen zijn voorzien, in de hersenen van ratten of muizen geïnjecteerd worden om functionele connecties tussen hersengebieden in kaart te brengen.
De aanvrager geeft aan dat de gg-virusdeeltjes replicatiedeficiënt zijn. De COGEM is echter van oordeel dat op basis van de aangeleverde gegevens niet uitgesloten kan worden dat er ook replicatiecompetent (gg-)HHV-1 in de vectorbatch aanwezig is. De COGEM heeft HHV-1 ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.
Indien de aanvrager via een gevalideerde methode onderbouwt dat in de gg-vectorbatch geen replicatiecompetent (gg-)HHV-1 aanwezig is, adviseert de COGEM voorgenomen werkzaamheden uit te voeren op inperkingsniveau I. Indien de afwezigheid van replicatiecompetent (gg-)HHV-1 in de vectorbatch niet wordt bevestigd, adviseert de COGEM de injecties bij de muizen en ratten uit te voeren op inperkingsniveau II. Vervolgens kunnen – onder bepaalde voorwaarden – na drie weken de analyses op het hersenweefsel van de dieren op inperkingsniveau I uitgevoerd worden. Tevens adviseert de COGEM bij diverse handelingen aanvullende werkvoorschriften in acht te nemen.
Onder inachtneming van de genoemde inperkingsniveaus en werkvoorschriften, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij voorgenomen werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie