Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde pinda (Arachis hypogaea)

Adviezen | 07.02.2022 | CGM/220207-01

De COGEM is naar aanleiding van een 2.13 verzoek gevraagd te adviseren over de inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)pinda (Arachis hypogaea), met als doel deze soort onder de juiste aanvullende voorschriften op Bijlage 7 van de Regeling ggo te kunnen plaatsen. Bijlage 7 bevat een tabel met plantensoorten en de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij werkzaamheden met gg-planten om verspreiding van pollen, zaden en reproductieve plantendelen te voorkomen. De aanvraag is afkomstig van Hudson River Biotechnology.

Download publicatie