Publicaties

Inschaling van handelingen met genetisch gemodificeerde Grote Leeuwenbek

Adviezen | 26.11.2007 | 071126-02

De COGEM is verzocht te adviseren over een verzoek tot wijziging van een bestaande vergunning, waarin handelingen met genetisch gemodificeerde planten vergund zijn op Plantenkas-I (PK-I) inperkingsniveau. De vergunningaanvrager heeft gevraagd om tevens handelingen met genetisch gemodificeerde Grote leeuwenbek (Antirrhinum majus) te mogen uitvoeren op dit niveau.
Grote leeuwenbek wordt in Nederland vaak aangetroffen als tuinplant maar komt ook voor als verwilderde vorm op muren en in bermen. De plant wordt bestoven door hommels en bijen waardoor kruisingen met planten die zich buiten de kas bevinden zouden kunnen optreden. Daarom moeten maatregelen genomen worden om eventuele bestuiving via insecten te voorkomen.
Grote leeuwenbek plant zich voort via zaad. Omdat het niet is uitgesloten dat er tijdens de experimenten zaad wordt gevormd is de COGEM van mening dat  maatregelen genomen moeten worden om zaadverspreiding tegen te gaan.
Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat de werkzaamheden op PK-I niveau kunnen plaatsvinden met in acht name van aanvullende maatregelen met het oog op het voorkomen van bestuiving door insecten en de verspreiding van zaden. De COGEM acht in deze situatie de veiligheid voor mens en milieu voldoende gewaarborgd.

Download publicatie