Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Chamaecrista mimosoides

Adviezen | 20.02.2024 | CGM/240220-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)Chamaecrista mimosoides in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
C. mimosoides is een kortlevende houtige plant met geveerde bladeren die lijken op de bladeren van een Mimosa-plant, waardoor de soort de naam C. mimosoides heeft gekregen. De plant heeft gele bloemen die waarschijnlijk, net zoals bij andere Chamaecrista-soorten, door insecten worden bestoven. C. mimosoides komt voor in tropische en subtropische gebieden, en is nog nooit in Nederland waargenomen.
Gezien de klimatologische omstandigheden waaronder de plant van nature voorkomt, en er nooit Chamaecrista-soorten in Nederland zijn waargenomen, is de COGEM van oordeel dat de kans verwaarloosbaar klein is dat C. mimosoides zich in Nederland kan handhaven. Ook zijn er geen kruisbare verwanten van de soort in Nederland aanwezig. Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat aanvullende inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden in kassen en plantencellen met gg-C. mimosoides niet noodzakelijk zijn en adviseert C. mimosoides als zodanig in Bijlage 7 op te nemen.

Download publicatie