Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Bornmuellera emarginata

Adviezen | 05.09.2023 | CGM/230905-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Bornmuellera emarginata in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Het genus Bornmuellera bestaat uit 9 soorten die in Zuidoost-Europa (in Griekenland, maar ook in Albanië en het voormalige Joegoslavië) en in Turkije voorkomen. Bornmuellera soorten zijn ecologisch aangepaste, gespecialiseerde soorten die groeien op verweerd stollingsgesteente. Zij zijn in staat om relatief grote hoeveelheden nikkel uit de bodem op te nemen.
B. emarginata is een lage struik die ongeveer 20 tot 60 cm hoog wordt en kleine witte bloemen heeft. De soort komt alleen in Griekenland voor en groeit daar uitsluitend op verweerd stollingsgesteente. Dergelijk vulkanisch gesteente komt niet in Nederland voor. Gezien het bovenstaande acht de COGEM de kans dat deze soort zich in Nederland kan vestigen verwaarloosbaar klein. Ook andere Bornmuellera-soorten worden niet in Nederland aangetroffen. Omdat er in Nederland geen soorten voorkomen waar B. emarginata mee zou kunnen kruisen, acht de COGEM maatregelen om pollen­verspreiding te voorkomen niet noodzakelijk.
Samenvattend, is de COGEM van oordeel dat aanvullende inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden in kassen en plantencellen met (gg-) B. emarginata niet noodzakelijk zijn. Zij adviseert B. emarginata als zodanig in Bijlage 7 op te nemen.

Download publicatie