Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde plantensoort Zingiber officinale

Adviezen | 20.03.2024 | CGM/240320-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)Zingiber officinale in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Z. officinale is een meerjarige kruidachtige plant die wortelstokken vormt en beter bekend staat als gember. De plant bloeit zeer zelden en heeft geelgroen of purperen bloemen die door insecten worden bestoven. Z. officinale komt voor in tropische en subtropische gebieden, en is nog nooit in Nederland in het wild waargenomen.
Gezien de klimatologische omstandigheden waaronder de plant van nature voorkomt en er nooit Zingiber-soorten in Nederland in het wild zijn waargenomen, is de COGEM van oordeel dat de kans verwaarloosbaar klein is dat Z. officinale zich in Nederland kan handhaven. Ook zijn er geen kruisbare verwanten van de soort aanwezig in Nederland. Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat aanvullende inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden in kassen en plantencellen met gg-Z. officinale niet noodzakelijk zijn en adviseert Z. officinale als zodanig in Bijlage 7 op te nemen.

Download publicatie