Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor genetisch gemodificeerde Eryngium planum en Eryngium bourgatii in plantenkassen en plantencellen

Adviezen | 20.08.2020 | CGM/200820-04

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Eryngium planum en Eryngium bourgatii in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
E.planum of Vlakke kruisdistel komt van nature voor in Centraal- en Zuidoost-Europa en Centraal-Azië. E. planum wordt gekweekt als snijbloem en gehouden als tuinplant. De plant komt als verwilderde soort voor in Nederland. E. bourgatii is afkomstig uit Noord-Afrika, Frankrijk, en Spanje en wordt in Nederland gehouden als tuinplant.
Eryngiumsoorten worden bestoven door insecten, en kruisbestuiving tussen verschillende soorten komt veelvuldig voor. In Nederland komen wilde kruisbare verwanten voor. Daarnaast lijkt E. planum zich via tuinontsnappingen ingeburgerd te hebben in Nederland.
Gezien het bovenstaande is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-E planum en gg-E. bourgatti maatregelen genomen moeten worden om insectenbestuiving te voorkomen en adviseert om dit aanvullende doelvoorschrift bij plaatsing van E. planum en E. bourgatti op Bijlage 7 op te nemen. Onder inachtneming van dit aanvullende voorschrift, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg-E. planum en gg-E. bourgatti verwaarloosbaar klein.

Download publicatie