Publicaties

Import of genetically modified maize line LY038xMON810

Adviezen | 04.05.2007 | 070504-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de mogelijke risico’s voor mens en milieu van import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg)-maïslijn LY038xMON810. De maïslijn is verkregen door kruising van de gg-maïslijnen LY038 en MON810. MON810 is sinds 1998 in Europa toegelaten voor teelt.
In de maïslijn LY038 is het gen cordapA ingebouwd wat er voor zorgt dat de plant een verhoogd lysinegehalte verkrijgt. Het aminozuur lysine wordt momenteel toegevoegd aan diervoeders voor kippen en varkens. Door het lysinegehalte in de maïs te verhogen hoeft geen extra lysine meer aan veevoeder worden toegevoegd. Daarnaast zorgt het geïnserteerde cry1Ab gen uit MON810 voor resistentie tegen de larven van bepaalde vlinders en motten (Lepidoptera).
Recent heeft de COGEM de maïslijn LY038 beoordeeld. De COGEM merkte destijds op dat de moleculaire karakterisering van de maïslijn onvolledig was. De COGEM was van mening dat gegevens over de moleculaire karakterisering eerst moeten worden overlegd en beoordeeld alvorens tot een definitieve oordeelsvorming te kunnen komen.
In afwachting van deze gegevens kan de COGEM geen positief advies afgeven voor de import en verwerking van de maïslijn LY038xMON810.
 

Download publicatie