Publicaties

Immunogeniteitstest van kandidaat HCV vaccins in rhesus apen

Adviezen | 01.10.2002 | 021001-04

Het doel van de kennisgeving is om chimpansees te immuniseren met een genetisch gemodificeerd kandidaat hepatitis C vaccin en vervolgens bloot te stellen aan het wild type virus. Hepatitis C is een ernstige vorm van leverontsteking waarvoor nog geen adequate medicijn is. De COGEM is om advies gevraagd omdat de aanvrager de handelingen wil uitvoeren met chimpansees. De COGEM adviseert een virologische karakterisering van de bloot te stellen chimpansees uit te voeren, aangezien chimpansees van nature besmet kunnen raken met hepatitis C. Indien hieraan voldaan is en hepatitis C besmette dieren uitgesloten worden, dan acht de COGEM bij de voorgenomen experimenten en inschaling het onwaarschijnlijk dat onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu optreden. De COGEM signaleert tevens dat het hier een experiment betreft dat ethische en maatschappelijke vragen oproept, terwijl de overwegingen die ten grondslag liggen aan de door de DEC (Dierexperimentencommissie) van het BPRC gemaakte keuzen, niet openbaar toegankelijk zullen zijn. De COGEM acht het wenselijk deze argumentatie wel openbaar te maken, gezien de gecompliceerde problematiek.

Download publicatie