Publicaties

Genereren van recombinant adenovirus vectoren voor vaccin tegen SARS

Adviezen | 11.07.2003 | 030708-01

Het aan SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) gerelateerde coronavirus veroorzaakt een ernstig verlopende longontsteking en is in een aantal gevallen dodelijk. De ziekte is voor het eerst in 2002 in China uitgebroken en de epidemie lijkt nu over haar hoogtepunt heen te zijn. Wereldwijd zijn ongeveer 800 patiënten aan de ziekte bezweken. Het doel van de aanvrager is om een vaccin te ontwikkelen tegen SARS. Hiertoe worden individuele structurele genen van het aan SARS gerelateerde coronavirus tot expressie gebracht in adenovirale vectoren, gevolgd door vaccinatie-experimenten in knaagdieren. Het Ministerie van VROM hanteert voor dit nieuwe type coronavirus een indeling in pathogeniteitsklasse 4 op grond van het voorzorgsprincipe. De COGEM heeft eerder geadviseerd dat dit virus beschouwd kan worden als een pathogeniteitsklasse 3 virus. De COGEM is van mening dat, met inachtneming van aanvullende voorschriften, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn, indien de beoogde handelingen uitgevoerd worden onder inperkingmaatregelen die verbonden zijn aan pathogeniteitsklasse 3.

Download publicatie