Publicaties

General Surveillance van genetisch gemodificeerde gewassen. Inventarisatie van monitoringssystemen in de agrarische ruimte

Onderzoeksrapporten | 16.10.2012 | CGM 2012-08

In Europa zijn vergunninghouders van genetisch gemodificeerde (gg-) gewassen verplicht om te monitoren op mogelijke onverwachte, schadelijke effecten voor mens en milieu bij import of teelt van een gg-gewas. Dit wordt ‘general surveillance’ genoemd. Deze general surveillance vindt plaats in aanvulling op de uitvoerige risicobeoordeling die is gedaan in het kader van de toelating van het gg-gewas.
De Nederlandse overheid heeft eerder aangegeven de general surveillance buiten de landbouwpercelen op zich te willen nemen en daarbij gebruik te willen maken van bestaande ecologische monitorings-netwerken, zoals het Netwerk Ecologische Monitoring. Bureau GGO en de COGEM hebben zich de vraag gesteld of er ook netwerken bestaan die zich richten op de monitoring van gewassen binnen de landbouwpercelen en of deze geschikt zijn voor general surveillance van gg-gewassen.
De onderzoekers beschrijven verschillende monitoringsnetwerken die actief zijn bij de teelt van conventionele gewassen. De COGEM signaleert dat deze agrarische monitorings-netwerken niet één op één gebruikt kunnen worden voor general surveillance van gg-gewassen op de akker. De COGEM merkt op dat bevordering door de overheid van de participatie aan de netwerken en van centrale dataopslag de netwerken beter bruikbaar kunnen maken voor general surveillance. Tevens is zij van mening dat er een centraal meldpunt zou moeten komen waar eventuele waarnemingen gemeld en verzameld kunnen worden. Een periodieke bijeenkomst van de waarnemers kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van deze monitoring. Gezien de aard van de monitorings-netwerken in de agrarische ruimte geeft de COGEM in overweging om de inzet van deze netwerken bij een centrale instantie onder te brengen al dan niet de overheid.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie