Publicaties

Farmaceutische gewassen. Signalering en advies

Adviezen | 14.12.2004 | 041214-01/02

Planten kunnen tegenwoordig zodanig genetisch worden gemodificeerd dat zij farmaceutische middelen produceren zoals vaccins, antilichamen en biofarmaceutica. Deze productiewijze, biopharming genaamd, wordt door velen beschouwd als een aantrekkelijke manier om geneesmiddelen te produceren waarvan grote groepen mensen, ook in de Derde Wereld, kunnen profiteren. Biopharming is naar verwachting goedkoper dan conventionele geneesmiddelenproductie, biedt een hogere opbrengst, vergt lagere investeringen en bouwt voort op bestaande agrarische know-how. De belangrijkste risico's van biopharming zijn contaminatie van de humane en dierlijke voedselketen met farmaceutica en uitkruising naar voedings- en voedergewassen. Wanneer farmaceutische gewassen worden toegelaten in Europa, adviseert de COGEM daarom een strikte ketenregulering, c.q. ketenscheiding. De technisch-wetenschappelijke risicoanalyse zal altijd per geval dienen te geschieden. In het kader van risicomanagement kunnen, in tegenstelling tot de huidige trend in de Verenigde Staten, voedings- of voedergewassen beter niet als uitgangspunt gekozen worden voor farmaceutische productie. Uiterlijke herkenbaarheid kan een hulpmiddel zijn om onbedoelde consumptie te voorkomen. De huidige regelgeving over GGO-teelt en voedselveiligheid biedt voldoende aanknopingspunten om de risico’s van farmaceutische gewassen te beoordelen. De COGEM signaleert dat contaminatie van de voedselketen, ook als er geen veiligheidsrisico mee is gemoeid, het maatschappelijk draagvlak voor biopharming zal schaden. Ook dit vormt een argument voor het strikt navolgen van ketenscheiding.

Download publicatie