Publicaties

Experimentele vaccinatie van zeehonden met Purevax-CDV

Adviezen | 07.08.2002 | 020807-02

Het betreft hier een aanvraag over vaccinatie met een experimenteel vaccin van zeehonden tegen het zeehondenvirus dat momenteel heerst in het Waddengebied. Het doel van het experiment is om de werkzaamheid van het vaccin te onderzoeken. Dit zal gebeuren door een beperkt aantal zeehonden te vaccineren binnen de zeehondencrêche Pieterburen.De COGEM is van mening dat er geen risico’s voor mens en milieu aan verbonden zijn bij het uitvoeren van een dergelijk experiment. Wel signaleert de COGEM dat er een aantal maatschappelijke en ethische aspecten aan dit experiment verbonden zijn, waarover in bijvoorbeeld Denemarken anders dan in Nederland wordt gedacht.

Download publicatie