Publicaties

Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation

Onderzoeksrapporten | 29.03.2011 | CGM 2011-01

In het onderzoeksrapport ‘Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation’ (CGM 2011-01) is onderzocht of de zaaigoedindustrie wereldwijd gemonopoliseerd wordt door multinationals vanwege de toepassing van genetische modificatie, en, zo ja, wat de mogelijke consequenties voor innovatie in deze sector kunnen zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat de één op één koppeling tussen genetische modificatie en schaalvergroting binnen de veredelingssector niet zo sterk is als vaak wordt aangenomen. Andere factoren, zoals de stijgende kosten voor R&D en het octrooirecht spelen ook een belangrijke rol. Uit het rapport blijkt dat overnames en fusies binnen de zaaigoedmarkt al langere tijd plaatsvinden en in de toekomst waarschijnlijk verder zullen toenemen. Deze schaalvergroting vindt ook plaats binnen zaaigoedmarkten waar genetische modificatie niet wordt toegepast, zoals de groentenzadensector.
In de Verenigde Staten heeft de toegenomen schaalvergroting vooralsnog niet geleid tot een rem op innovatie. De onderzoekers hebben de drie belangrijkste Amerikaanse zaadmarkten (soja, maïs en katoen) waarin genetische modificatie een belangrijke rol speelt onder de loep genomen. Ondanks een aanzienlijke consolidatie bleek het aantal aangeboden producten sterk opgelopen. Niet onderzocht is of de toename van variëteiten hoofdzakelijk te danken is aan genetische modificatie van bestaande hybriden of dat ook nieuw materiaal via conventionele veredeling is ontwikkeld. Het antwoord op deze vraag is belangrijk in verband met een mogelijke versmalling van de genetische diversiteit binnen het rassenassortiment.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie