Publicaties

DNA immunisatie van Macaca mulatta met plasmides waarin een ‘humanised’ HIV-gag gen en het GFP gen worden geëxpresseerd

Adviezen | 09.05.2001 | 010509-02

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de ontwikkeling van HIV-1 vaccins. In het onderzoek zullen rhesusapen worden geïmmuniseerd met DNA plasmiden die coderen voor HIV-1 specifieke eiwitten en deze tot expressie brengen. De werkzaamheden bestaan verder uit cellulaire en humoraal immunologische analyses van bloedmonsters. Tenslotte zullen geïmmuniseerde dieren worden gechallenged met chimeer HIV-1/SIV (SHIV) virus.

Download publicatie